info@kinonovyjicin.cz +420 556 709 128

Návštěvníkovi je zakázáno účastnit se kinematografického představení, pokud nesplňuje věkovou hranici přístupnosti stanovenou výrobcem nebo distributorem audiovizuálního díla ve smyslu ust. § 4 písm. c) a d) zák. č. 496/2012 Sb., o audiovizi. Každý návštěvník je povinen na vyzvání prokázat zaměstnanci provozovatele kina, že splňuje věkovou hranici pro návštěvu kinematografického představení.

Vstupenky

 

Vážení diváci, dovolujeme si vás upozornit, že pokud se kulturní akce koná v plánovaném termínu, předem zakoupené vstupenky není možné stornovat ani vrátit.